OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE

Oświetlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, według PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to część oświetlenia awaryjnego zapewniająca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umożliwiająca uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu. 

Jesteśmy dostawcą nowoczesnych systemów oświetlenia awaryjnego, w skład którego wchodzą: oświetlenie ewakuacyjne: oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o szczególnym zagrożeniu, oświetlenie stref otwartych i oświetlenie rezerwowe. Oferowane przez nas rozwiązania mają nowoczesną budowę modułową, dzięki czemu spełniają każde, nawet najtrudniejsze wymagania Inwestora.

Naszym Klientom oferujemy kompleksową realizację projektów obejmującą:

  • Doradztwo oraz opracowanie koncepcji i projektów;
  • Dostawę rozwiązań;
  • Wsparcie w uruchomieniu na obiekcie;
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Zarejestruj się