Skip Navigation Links > Home > Kontakt > Oddziały > Oddział Kraków
Oddział Kraków

ul. Chełmońskiego 16 (róg Wielkotyrnowskiej)

31-322 Kraków


Godziny otwarcia:
pn-pt: 8.00 - 16.00
sobota - nieczynne

tel. +48 32 790 76 47
faks: +48 32 790 76 73
krakow@e-alpol.com.pl


Ryszard Stawarz
Z-ca Kierownika Oddziału
r.stawarz@e-alpol.com.pl
kom. +48 668 043 279

Ewa Rutkiewicz
Z-ca Kierownika Oddziału
e.rutkiewicz@e-alpol.com.pl
kom. +48 660 430 434

Andrzej Grabowski
Specjalista ds. Handlowych
a.grabowski@e-alpol.com.pl
kom. +48 668 045 179

Siedziba główna
Alpol Sp. z o.o.
ul. Ścigały 10
40-208 Katowice

Sekretariat:
sekretariat@e-alpol.com.pl

Kontakt telefoniczny: KATOWICE

Alpol Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000138348, posiadająca kapitał zakładowy 800 100, 00 zł, opłacony w całości.
NIP: 954-23-56-011
REGON: 276945666