Skip Navigation Links > Home > O firmie > Aktualności > ALPOL INSPIRUJE cz.11 - Inteligentna analiza obrazu w branży OCHRONY
ALPOL INSPIRUJE cz.11 - Inteligentna analiza obrazu w branży OCHRONY cz.1
Czym jest wideo-analityka AI (artificial intelligence)?
Analiza wideo AI (Artificial Intelligence – tłum. sztuczna inteligencja) polega na automatycznym interpretowaniu treści obrazu za pomocą algorytmów sztucznej inteligencji, które bezbłędnie i skutecznie rozpoznają i śledzą tzw. obiekty (osoby, pojazdy, motocykle, itp.) Każdy rodzaj obiektu ma przypisany inny kolor ramki otaczającej go (np. człowiek – czerwony | samochód – niebieski, itd.). Dzięki temu analityka jest selektywna i reaguje tylko na ten rodzaj lub rodzaje obiektów, które zostały wskazane w konfiguracji systemu.

Ponadto, w zależności od skonfigurowania systemu, analityka AI może wykrywać różne zdarzenia alarmowe takie jak wtargnięcie intruza w strefę zabronioną, „szwendanie” się w obszarze monitorowanym, wejście osoby w obszar niedozwolony, zaparkowanie samochodu w miejscu niedozwolonym, itp.Działanie analityki AI w wideo-monitoringu

Poniższe nagrania pochodzą z autentycznych obiektów monitorowanych z wykorzystaniem analityki AI (urządzenie AIBOX). Są to krótkie filmy obrazujące sytuacje alarmowe (czyli moment wykrycia intruza) w utrudnionych warunkach widoczności. Z oczywistych powodów nie prezentujemy nagrań wykonanych przy dobrej widoczności, gdyż takie warunki są dla analityki AI „najłatwiejsze”.

Jak „czytać” poniższe filmy: Obiekty rozpoznane przez analitykę AI (np. osoby) są zaznaczane na obrazie białą ramką. Gdy rozpoznany obiekt spowoduje sytuację alarmową (np. dokona wtargnięcia do strefy, będzie szwendał się w strefie, itp.), w takim wypadku analityka wizualizuje na obrazie sytuację alarmową poprzez zmianę koloru ramki otaczającej obiekt na czerwony oraz zmianę koloru naruszonej strefy lub linii na czerwoną. W tym samym momencie AIBOX wysyła do stacji monitorowania odpowiednie powiadomienie alarmowe wraz ze zdjęciami pre/post-alarmowymi.

Oglądając te krótkie filmiki, możesz „wczuć się” przez moment w rolę operatora stacji monitorowania – to właśnie taki materiał wideo otrzymuje operator w chwili wystąpienia alarmu.

Detekcja wtargnięcia - Trudne warunki oświetleniowe


Detekcja wtargnięcia - Trudna widoczność, opady śniegu


Detekcja wtargnięcia - Daleki dystans, trudna widoczność


Detekcja wtargnięcia - Kamera „patrzy” pod słońce


Detekcja intruza (przecięcie linii) - Trudne warunki, opady deszczu


Detekcja intruza (przecięcie linii) - Trudne warunki, gęste opady


AIBOX w zastosowaniach Security

AIBOX jest inteligentnym nadajnikiem wideo-alarmów umożliwiającym dozbrojenie istniejącego systemu monitoringu w profesjonalną i precyzyjną analitykę obrazu AI – bez konieczności wymiany kamer lub rejestratorów.

Po podłączeniu do istniejącego systemu monitoringu, AIBOX pobiera strumienie wideo z kamer lub rejestratora i przeprowadza ciągłą analizę obrazu wykrywając zdarzenia, które zostały wcześniej predefiniowane (np. wtargnięcie intruza, szwendanie się, wejście w zabronioną strefę, itp.). Każdorazowe wykrycie zdarzenia alarmowego skutkuje tym, że AIBOX natychmiast wysyła powiadomienie alarmowe do Stacji Monitorowania.

Powiadomienia alarmowe wysyłane z AIBOXA mogą zawierać szczegółowe informacje o zdarzeniu alarmowym oraz paczkę zdjęć wykonanych przed, w trakcie oraz po wystąpieniu alarmu. Taka paczka zdjęć „sklejona” do formy krótkiego filmu jest cennym materiałem dla operatora na stacji monitorowania, gdyż w trybie natychmiastowym może on zweryfikować przyczynę wystąpienia alarmu. W sytuacjach alarmowych liczy się czas. Szybka reakcja oraz interwencja decyduje o bezpieczeństwie, a nawet życiu osób.

AIBOX_in-SECURITY_final.png

Kluczowe cechy AIBOXA w wideo-monitoringu:

  • wyjątkowo intuicyjna konfiguracja oraz szybkie uruchomienie systemu. Nie wymaga kalibracji
  • natychmiastowe i trafne rozpoznawanie wykrytych obiektów (np. osoba, pojazd, itp.)
  • nadzwyczaj wysoka odporność na zjawiska zakłócające (deszcz, śnieg, drgania obrazu)
  • kompatybilny z RTSP oraz ONVIF – pobiera obraz z dowolnych kamery oraz rejestratorów
  • idealne narzędzie do profesjonalnego monitorowania obiektów


Źródło: materiały CBC Poland Sp. z o.o.


Niebawem pokażemy Państwu kolejne ciekawe i zaawansowane możliwości Sztucznej Inteligencji w systemach CCTV – oczekujcie kolejnych artykułów.