Pomiń łącza nawigacji > Home > O firmie > Aktualności > Funkcje analityczne w kamerach GenSTAR Home
Funkcje analityczne w kamerach GenSTAR Home
Z radością informujemy, że w serii kamer GenSTAR Home dostępne są nowe
modele wyposażone w zaawansowane funkcje ANALITYKI OBRAZU GENSTAR IVS.
Jakie funkcjonalności realizuje analityka GENSTAR IVS?
 • Perymetria – ochrona przekroczenia zdefiniowanych wirtualnych linii.
 • Pojedyncze wirtualne ogrodzenie – pojedyncza linia ze zdefiniowanym kierunkiem przekroczenia.
 • Podwójne wirtualne ogrodzenie – podwójna linia ze zdefiniowanym kierunkiem przekroczenia.
 • Loiter – poruszanie się obiektu w zdefiniowanej strefie przez zdefiniowany czas.
 • Multi-Loiter – poruszanie się wielu obiektów w zdefiniowanej strefie przez zdefiniowany czas.
 • Obiekt pozostawiony – pozostawienie przedmiotu w zdefiniowanej strefie.
 • Obiekt zabrany – zabranie przedmiotu ze zdefiniowanej strefy.
 • Niestandardowa prędkość – wykrywanie poruszania się z większą prędkością niż standardowa.
 • Converse – poruszanie się w  innym kierunku niż zdefiniowany.
 • Nielegalne parkowanie – wykrywanie zajmowania miejsca w wyznaczonej strefie.
 • Zakłócenie obrazu - wykrycie zmiany obserwowanego obszaru.