Skip Navigation Links > Home > O firmie > Aktualności > Uniwersalny moduł komunikacyjny GSM-X firmy SATEL
Uniwersalny moduł komunikacyjny GSM-X firmy SATEL
Pierwszym z produktów otwierającym gamę nowości jest uniwersalny moduł komunikacyjny GSM-X.

Urządzenie to może współpracować z dowolną centralą alarmową, służąc do realizacji efektywnego monitoringu zdarzeń oraz skutecznego powiadamiania. Moduł może także pełnić rolę modemu dla central INTEGRA, bramki GSM, stanowić zapasowy tor łączności na wypadek awarii naziemnej linii telefonicznej lub też pracować jako odbiornik przy stacji monitorującej STAM-2. Wyjściami modułu można sterować zdalnie, dzięki czemu można go wykorzystać np. do sterowania systemem alarmowego lub kontrolowania podłączonych urządzeń czy instalacji.

GSM-X.jpg

Wbudowany telefon GSM modułu posiada gniazda na dwie karty nano-SIM. W przypadku problemów z siecią operatora pierwszej karty, moduł automatycznie przełącza się na drugą, zachowując ciągłość komunikacji. Oprócz obsługi toru audio i wiadomości SMS, GSM-X może się komunikować z użyciem technologii GPRS (monitoring TCP lub UDP, łączność z programem konfiguracyjnym GX Soft oraz aplikacją mobilną GX CONTROL, komunikaty PUSH).

GSM-X-ETH.jpg

Możliwości GSM-X można łatwo rozszerzyć dołączając do niego kolejną z nowych propozycji SATEL - dedykowany moduł ethernetowy GSM-X-ETH. Urządzenie uzyska w ten sposób dostęp do kolejnego medium komunikacyjnego – sieci Ethernet. Użycie dodatkowego kanału może odbywać się równolegle lub zamiennie dla transmisji GPRS. Takie rozwiązanie umożliwia m.in. realizację niezwykle skutecznego monitoringu dwutorowego – Dual Path Reporting, wymaganego w obiektach o najwyższym stopniu zabezpieczenia.