Skip Navigation Links > Home > Oferta > Alpol Security Consulting
Alpol Security Consulting
ALPOL Security Consulting jest wyspecjalizowanym działem, służącym wsparciem merytorycznym dla Inwestorów, Projektantów, Generalnych Wykonawców, Integratorów w zakresie:
  • Audytów rozwiązań i instalacji niskoprądowych i systemów zabezpieczeń;
  • Analizy potrzeb i opracowania zaawansowanych i innowacyjnych koncepcji rozwiązań niskoprądowych i systemów zabezpieczeń;
  • Doradztwa w zakresie doboru technologii i urządzeń w celu uzyskania jak najlepszej funkcjonalności i stosunku jakości do ceny;
  • Doradztwa w zakresie integracji i zarządzania złożonymi systemami zarządzania obiektami;
  • Opracowania kosztorysów i budżetów;
  • Opracowania projektów technicznych rozwiązań;
  • Koordynacji procesu zakupu urządzeń, dostaw, montażu;
  • Nadzoru nad uruchomieniem systemów.
Siedziba główna
Alpol Sp. z o.o.
ul. Ścigały 10
40-208 Katowice

Sekretariat:
sekretariat@e-alpol.com.pl

Kontakt telefoniczny: KATOWICE

Alpol Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000138348, posiadająca kapitał zakładowy 800 100, 00 zł, opłacony w całości.
NIP: 954-23-56-011
REGON: 276945666