Skip Navigation Links > Home > Oferta > Oświetlenie awaryjne
Oświetlenie awaryjne
Oświetlenie awaryjne zgodnie z PN-EN 1838 pkt.3.1, jest to oświetlenie przeznaczone do stosowania podczas awarii zasilania urządzeń do oświetlenia podstawowego. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, według PN- EN 1838 pkt.3.3 jest to część oświetlenia awaryjnego zapewniająca bezpieczne opuszczenie miejsca przebywania lub umożliwiająca uprzednie podjęcie próby zakończenia potencjalnie niebezpiecznego procesu.

Jesteśmy dostawcą nowoczesnych systemów oświetlenia awaryjnego, w skład którego wchodzą: oświetlenie ewakuacyjne: oświetlenie dróg ewakuacyjnych, oświetlenie miejsc o szczególnym zagrożeniu, oświetlenie stref otwartych i oświetlenie rezerwowe. Oferowane przez nas rozwiązania mają nowoczesną budowę modułową, dzięki czemu spełniają każde, nawet najtrudniejsze wymagania Inwestora.

Naszym Klientom oferujemy kompleksową realizację projektów obejmującą:

  • Doradztwo oraz opracowanie koncepcji i projektów;
  • Dostawę rozwiązań;
  • Wsparcie w uruchomieniu na obiekcie;
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Siedziba główna
Alpol Sp. z o.o.
ul. Ścigały 10
40-208 Katowice

Sekretariat:
sekretariat@e-alpol.com.pl

Kontakt telefoniczny: KATOWICE

Alpol Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000138348, posiadająca kapitał zakładowy 800 100, 00 zł, opłacony w całości.
NIP: 954-23-56-011
REGON: 276945666