Skip Navigation Links > Home > Oferta > Systemy alarmowe
Systemy alarmowe
Oferujemy cały szereg zaawansowanych produktów, przeznaczonych do stosowania w systemach sygnalizacji włamania. Zakres produktów obejmuje zintegrowane systemy, centrale alarmowe, czujki oraz systemy bezprzewodowe. Zakres zastosowań – od małych systemów domowych, poprzez średnie systemy komercyjne po duże systemy dla biur i przemysłu. ALPOL Sp. z o.o. oferuje urządzenia  znanych na całym świecie marek, umożliwiając łatwy dobór systemu do potrzeb chronionego obiektu.

Oferowane systemy (zarówno przewodowe jak i bezprzewodowe) są w pełni zgodne ze światowymi normami dla systemów zabezpieczeń. Ponadto do dyspozycji instalatorów i użytkowników są najnowocześniejsze programowe narzędzia wspomagające diagnostykę i użytkowanie systemów oraz doskonałe protokoły komunikacji sieciowej. Systemy przez nas dostarczane, stosowane są na całym świecie w obiektach wymagających spełnienia najwyższych standardów zabezpieczenia: w obiektach wojskowych, bankach, biurowcach, centrach handlowych, zakładach produkcyjnych, instytucjach publicznych, domach i mieszkaniach.

Naszym Klientom oferujemy w zakresie systemów sygnalizacji włamania i napadu:

  • Doradztwo oraz opracowanie koncepcji i projektów;
  • Dostawę urządzeń SSWiN;
  • Wsparcie w uruchomieniu na obiekcie;
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Siedziba główna
Alpol Sp. z o.o.
ul. Ścigały 10
40-208 Katowice

Sekretariat:
sekretariat@e-alpol.com.pl

Kontakt telefoniczny: KATOWICE

Alpol Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000138348, posiadająca kapitał zakładowy 800 100, 00 zł, opłacony w całości.
NIP: 954-23-56-011
REGON: 276945666