Skip Navigation Links > Home > Oferta > Systemy oddymiania
Systemy oddymiania
Specjalizując się w dostarczaniu systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych, posiadamy w swojej ofercie kompleksowe rozwiązania Systemów Oddymiania, spełniających wymagane normy prawne oraz mogących znaleźć zastosowanie w dowolnych obiektach (zarówno komercyjnych, przemysłowych jak i mieszkaniowych). Opierając swoją ofertę o kilku największych producentów tego typu urządzeń jesteśmy w stanie dopasować rozwiązanie do specyfiki obiektu i budżetu inwestycji.

Systemy oddymiania to jeden z elementów systemów zabezpieczeń obiektów w sytuacjach zagrożenia pożarowego. Odpowiadają za odprowadzanie dymu, gazów i ciepła powstającego podczas pożaru. To jeden z podstawowych systemów zabezpieczeń w razie pożaru.

Naszym Klientom oferujemy w zakresie systemów oddymiania:

  • Doradztwo oraz opracowanie koncepcji i projektów;
  • Dostawę urządzeń Systemów Oddymiania;
  • Wsparcie w uruchomieniu na obiekcie;
  • Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Siedziba główna
Alpol Sp. z o.o.
ul. Ścigały 10
40-208 Katowice

Sekretariat:
sekretariat@e-alpol.com.pl

Kontakt telefoniczny: KATOWICE

Alpol Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000138348, posiadająca kapitał zakładowy 800 100, 00 zł, opłacony w całości.
NIP: 954-23-56-011
REGON: 276945666