Skip Navigation Links > Home > Promocje
Promocje
Bieżące promocje w formacie PDF:
Zgarnij nagrody ALPOL.CLUB
Promocja ALPOL.CLUB
regulamin

Dookoła Świata z ALPOL i DAHUA
Promocja TRAVEL
regulamin

 promocja_kd_karty_2020_min.jpg
Promocja KD


promocja_sswin_risco_2020_min.jpg
Promocja SSWiN
 

Siedziba główna
Alpol Sp. z o.o.
ul. Ścigały 10
40-208 Katowice

Sekretariat:
tel. +48 32 790 76 16
faks: +48 32 790 76 60
sekretariat@e-alpol.com.pl

Alpol Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000138348, posiadająca kapitał zakładowy 800 100, 00 zł, opłacony w całości.
NIP: 954-23-56-011
REGON: 276945666