Skip Navigation Links > Home > Promocje
Promocje
Bieżące promocje w formacie PDF:
Dahua_Technology_Promocja_CCTV_01-26_06_2020_bez_cen_Alpol_min.jpg
Promocja CCTV DAHUA Lipiec
Dahua_Technology_Promocja_CCTV_01-26_06_2020_bez_cen_Alpol_min.jpg
Promocja VDP DAHUA Lipiec

Siedziba główna
Alpol Sp. z o.o.
ul. Ścigały 10
40-208 Katowice

Sekretariat:
tel. +48 32 790 76 16
faks: +48 32 790 76 60
sekretariat@e-alpol.com.pl

Alpol Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000138348, posiadająca kapitał zakładowy 800 100, 00 zł, opłacony w całości.
NIP: 954-23-56-011
REGON: 276945666