Przejdź do treści

KONTAKT:

Siedziba główna:
Alpol Sp. z o.o.
ul. Ścigały 10; 40-208 Katowice

Sekretariat: 
tel. +48327907616
faks: +48327907660
sekretariat@e-alpol.com.pl


Alpol Sp. z o.o. zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000138348, posiadająca kapitał zakładowy 960 120, 00 zł, opłacony w całości.
NIP: 954-23-56-011
REGON: 276945666
Infolinia: 801777790