Przejdź do treści

Data

09 lutego 2023
Wygasły!

Czas

09:00 - 16:00

09.02.2023 – Łódź – Szkolenie warsztatowe z systemu RCP Master 4

Opis szkolenia:
Rodzaj szkolenia: Systemy Kontroli Dostępu
Temat: Szkolenie warsztatowe z systemu RCP Master 4
Organizator: ALPOL Oddział Łódź
Płatne: nie
Lokalizacja: Alpol Oddział Łódź, ul. Kniaziewicza 44a

Typ szkolenia: 1-dniowe
Termin: 09.02.2023
Godzina: 09.00 – 16.00
Informacje: ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA. Uczestnicy szkolenia proszeni są za zabranie laptopów z systemem operacyjnym Windows.

Agenda:

1. Rejestracja Czasu Pracy – wprowadzenie (30 minut):

 • Definicja pojęć
 • Główne zasady projektowania systemów RCP
 • Urządzenia dedykowane do RCP

2. Integracja z systemem Kontroli Dostępu PR Master (30 minut):

 • Przygotowanie PR Master do pracy z RCP
 • Parametry użytkowników
 • Tryby RCP
 • Konfiguracja rejestratorów

3. Ćwiczenia praktyczne (cz 1.) (30 minut)

 • Dodawanie użytkowników
 • Tworzenie trybów RCP
 • Sterowanie trybem RCP
 • Eksport konfiguracji i zdarzeń

4. Integracja z systemem Kontroli Dostępu VISO (30 minut):

 • Przygotowanie VISO do pracy z RCP
 • Parametry użytkowników
 • Tryby RCP
 • Konfiguracja terminali

5. Ćwiczenia praktyczne (cz 1.) (30 minut)

 • Dodawanie użytkowników
 • Tworzenie trybów RCP
 • Sterowanie trybem RCP

6. Przerwa (20 minut)

7. RCP Master 4 (45 minut):

 • Rodzaje baz danych
 • Rodzaje licencji
 • Wybór scenariusza pracy
 • Podstawowe pojęcia i definicje

8. Ćwiczenia praktyczne (cz 2.) (40 minut)

 • Zakładanie bazy danych
 • Import danych z PR Master/Integracja z VISO
 • Tworzenie typów obecności i absencji
 • Tworzenie typów dni kalendarza
 • Tworzenie kalendarzy

9. Przerwa (10 minut)

10. Historia pracy pracownika w RCP Master 4 (30 minut)

 • Rodzaje widoków obecności: Lista dni, Szczegóły dni, Sumy czasów
 • Niezgodności
 • Wymiary urlopów
 • Edycja absencji
 • Indywidualny kalendarz pracy
 • Kreator raportów pracowników
 • Centrum raportów
 • Lista obecności
 • Grafik pracy
 • Operatorzy programu
 • Inne funkcje

11. RCP Master 4 Web (15 minut)

 • Przeznaczenie i możliwości
 • Konto
 • Historia pracy
 • Karta obecności
 • Wymiary urlopów
 • Absencje
 • Monitor obecności
 • Lista obecności

12. Ćwiczenia praktyczne (40 minut)

 • Dodawanie/usuwanie zdarzeń
 • Korekta czasu pracy pracownika
 • Nanoszenie urlopów i absencji
 • Sprawdzenie kompletności danych
 • Tworzenie raportów w kreatorze
 • Praca z Centrum Raportów
 • Dodawanie operatorów

13. Przerwa (10 minut)

14. Przykładowe rozwiązania RCP, porady praktyczne (30 minut)

15. Panel dyskusyjny (30 minut)

 

Osoba kontaktowa:
Kinga Nastarowicz
Tel: +48 600 478 225
Email: lodz@e-alpol.com.pl

LIMIT MIEJSC WYCZERPANY.