Przejdź do treści
Strona główna » JEDNO KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE VARIODYN ONE

JEDNO KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE VARIODYN ONE

System nagłośnieniowo-ostrzegawczy VARIODYN ONE to harmonia między technologią, wzornictwem i wydajnością.

VARIODYN ONE to oparty na protokole IP system nagłośnieniowo-ostrzegawczy (PA/VA), który oferuje wyjątkową funkcjonalność i wydajność dźwięku, spełniając codzienne potrzeby operacyjne i wymogi dotyczące bezpieczeństwa budynków.

To następna generacja sprawdzonej linii produktów VARIODYN, używanych z powodzeniem w wielu z największych i najbardziej złożonych instalacjach na całym świecie. To podstawa nowej globalnej platformy powiadamiania Honeywell, która pomoże lepiej informować użytkowników o aktywności w budynku – od codziennych powiadomień po instrukcje postępowania w sytuacjach awaryjnych.

VARIODYN ONE znajduje zastosowanie w obiektach takich jak: lotniska, stacje metra, stadiony, obiekty zabytkowe, hotele, centra handlowe,  szkoły, szpitale, fabryki, hale logistyczne, obiekty przemysłowe.

 • Obsługuje do 400 kontrolerów w sieci, dzięki czemu może spełnić wymogi największych instalacji,
 • Modułowa architektura pozwala na dopasowanie niezbędnych elementów systemu do rzeczywistych wymagań budynku,
 • Wbudowana matryca przekaźnikowa zwiększająca swobodę doboru ilości linii głośnikowych w danej strefie,
 • Wzmacniacze Power Sharing dla redukcji kosztów urządzeń i baterii do zasilania awaryjnego, oraz lepsze dopasowanie mocy w każdej strefie,
 • Łatwe w obsłudze oprogramowanie konfiguracyjne skraca czas uruchamiania,
 • Łatwe w obsłudze oprogramowanie do zarządzania dla łatwiejszego monitorowania i kontroli systemu,
 • Wbudowany interfejs umożliwiający łatwą, cyfrową integrację audio z innymi systemami,
 • System VARIODYN ONE można połączyć z  innymi systemami przez protokół MODBUS, co daje opcję monitorowania systemu nagłośnieniowo-ostrzegawczego za pomocą najpowszechniejszego otwartego protokołu,
 • Architektura oparta na TCP/IP zapewnia elastyczność dla rozbudowy systemu w przyszłości,
 • 120 symultanicznych transmisji kanałów audio obsługiwanych w sieci gwarantuje spełnienie wymagań największych projektów infrastruktury krytycznej,
 • Zaawansowane funkcje cyberbezpieczeństwa zapewniają bezpieczeństwo danych i systemu,
 • Nowoczesna konstrukcja urządzeń to łatwiejsza instalacja i konserwacja systemu,
 • Integracja z systemami przeciwpożarowymi Honeywell zapewnia łatwość instalacji, uruchomienia, monitorowania i zarządzania systemem,
 • Certyfikat EN 54-16 gwarantuje, że system zadziała prawidłowo w sytuacjach awaryjnych,

ARCHITEKTURA MODUŁOWA W VARIODYN ONE

 • DOBIERZ ZGODNIE Z POTRZEBAMI PROJEKTU

Każdy projekt jest inny, dlatego stała konfiguracja oznacza konieczność płacenia za funkcje, których możesz nie potrzebować. VARIODYN ONE zapewnia najwyższy poziom elastyczności dzięki następującym elementom:

 • Kontrolery INC z opcjonalnymi modułami: dzięki 4 różnym konfiguracjom kontrolerów INC można zaprojektować system zgodnie z faktycznymi potrzebami, poprzez wybór pomiędzy różnymi wersjami kontrolerów INC, a nie tylko z funkcjami oferowanymi domyślnie. Jeżeli projekt wymaga dwóch kontrolerów INC w tej samej szafie rack, można wybrać jeden kontroler z wbudowanym modułem DAL do połączenia stacji mikrofonowych DCS plus lub modułu UIM a drugi kontroler bądź z modułem wejścia/wyjścia audio, bądź modułem DANTE, lub wybrać kontroler bez żadnych modułów. Można także rozszerzyć kontroler z 8 aż do 48 linii głośnikowych, używając opcjonalnych, montowanych na miejscu, modułów linii głośnikowych (każdy moduł posiada 8 linii głośnikowych). System pozwala na podłączenie 6 modułów linii głośnikowych do jednego kontrolera INC.

 

 • Tryb matrycy przekaźnikowej: zaawansowany tryb matrycy przekaźnikowej w systemie VARIODYN ONE umożliwia dynamiczną alokację kanałów wzmacniacza do linii głośnikowych. Pozwala to na decydowanie, który kanał wzmacniacza zasila poszczególne linie głośnikowe. Przykładowo, system pozwala na przypisanie pierwszego kanału wzmacniacza do 24 linii głośnikowych, a pozostałe kanały do pozostałych 24 linii, co oznacza, że można zasilić wszystkie 48 linii głośnikowych przy użyciu czterech kanałów wzmacniacza.

 • Wzmacniacze z technologią Power Sharing: elastyczność w zakresie dynamicznej alokacji mocy poszczególnych kanałów, zgodnie z realnymi wymogami danego projektu. Moc kanału może zostać zaprogramowana w zakresie od 50 W do nawet 500 W. Pozwala to na zredukowanie niewykorzystanej mocy wzmacniacza, dając możliwość dokonywania zmian i alokacji mocy poszczególnych kanałów podczas procesu uruchamiania systemu, poprzez możliwość regulacji i dopasowania mocy  każdego kanału do realnych potrzeb konkretnych stref obiektu.

 

OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA  VARIODYN ONE – INTUICYJNY INTERFEJS I NIEZAWODNE DZIAŁANIE

Nowe oprogramowanie do zarządzania w systemie VARIODYN ONE zapewnia łatwe monitorowanie i obsługę systemu nagłośnieniowo-ostrzegawczego z centralnej lokalizacji lub za pomocą kilku stacji monitorujących rozmieszczonych w różnych miejscach danego obiektu. Interfejs graficzny został zaprojektowany tak, by umożliwić łatwe rozpoznanie stanu systemu oraz zapewnić możliwość samodzielnej nauki obsługi oprogramowania.

GŁÓWNE CECHY

 • Importowanie map budynku/-ów,
 • Definiowanie stref wywołania,
 • Definiowanie wstępnie skonfigurowanych komunikatów wywołania,
 • Podgląd stanu wywołania w czasie rzeczywistym,
 • Inicjowanie i zatrzymywanie wstępnie skonfigurowanych komunikatów wywołania,
 • Nagrywanie i odsłuchiwanie wywołania przed nadaniem,
 • Obsługa wywołania na żywo przez mikrofon,
 • Obsługa szybkiego wywołania,
 • Definiowanie poziomów priorytetu dla wywołania,
 • Regulacja głośności,
 • Definiowanie poziomów dostępu użytkownika,
 • Generowanie rejestru zdarzeń,
 • Zabezpieczona komunikacja pomiędzy kontrolerem a oprogramowaniem do zarządzania,
 • Zintegrowane oprogramowanie do zarządzania dla produktów Honeywell,

OPROGRAMOWANIE KONFIGURACYJNE VARIODYN ONE

 • ŁATWIEJSZE PROGRAMOWANIE

Oprogramowanie konfiguracyjne VARIODYN  ONE  to  rezultat  dużej liczby informacji zwrotnych, które zebrano od instalatorów systemów nagłośnieniowo-ostrzegawczych, oraz doświadczenia naszych zespołów ds. kontaktu z użytkownikami i działu rozwoju, by uzyskać proste, interaktywne, inteligentne oraz łatwe do aktualizacji oprogramowanie.

GŁÓWNE CECHY

 • Funkcja przeciągnij i upuść urządzenie dostępna podczas konfiguracji szafy rack,
 • Automatyczne obliczanie: wagi urządzeń, wymaganych akumulatorów i generowanej mocy cieplnej urządzeń zainstalowanych w szafie rack,
 • Definiowanie i konfigurowanie stref,
 • Definiowanie zasad C&E (Cause & Effect; przyczyna i skutek) tj. zasad pobudzenia i reakcji systemu,
 • Definiowanie konfiguracji wywołań,
 • Wyświetlanie błędów konfiguracji,
 • Importowanie plików audio i tworzenie list odtwarzania,

 

Budowa systemu Honeywell VARIODYN ONE

System Honeywell Variodyn ONE jest nowoczesnym, modułowym i skalowalnym systemem rozgłaszania spełniającym wszystkie wymagania Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych, jak również bardziej wymagające funkcje profesjonalnych systemów rozgłaszania. Variodyn ONE to system w pełni cyfrowy zapewniający pełną cyfrową komunikację na magistralach audio i danych. Podstawowym elementem systemu są kontrolery serii INC, które połączone siecią ethernetową służą do stworzenia systemu DSO o odpowiedniej pojemności, budowie i topologii. Kontrolery serii INC zapewniają obsługę do 8 kanałów wzmacniaczy i 48 linii głośnikowych. Każda z 48 linii głośnikowych obsługiwanych przez kontroler z serii INC może być indywidualnie sterowana. W klasycznym systemie DSO z układem A/B linii głośnikowych – każdy kontroler serii INC zapewnia obsługę ośmiu całkowicie niezależnych stref nagłośnieniowych z 6 niezależnymi liniami głośnikowymi w każdej ze stref. Liczbę linii głośnikowych w strefie można zmniejszyć lub zwiększyć w zależności od potrzeb. W dużym systemie DSO może występować do 400 kontrolerów, które połączone są wydajną systemową siecią ethernet komunikując się po wysokoprzepustowym protokole TCP/IP.

W systemie występują 4 typy kontrolerów:

 • INC,
 • INC-D,
 • INC-Dante,
 • INC-A,

Kontrolery w zależności od typu wyposażone są w:

 • 8 wejść DAL-bus służących do połączenia stacji mikrofonowych (INC-D),
 • 8 wejść i wyjść cyfrowego dźwięku w formacie DANTE (INC-Dante),
 • 6 symetrycznych wejść i wyjść audio (INC-A),
 • Ponadto kontrolery INC-D, INC-Dante oraz INC-A posiadają 12 wejść sterujących GPIO (General Purpose Input Output) oraz 4 wejścia ethernetowe do podłączenia stacji mikrofonowych z dotykowym ekranem i/lub połączenia innych kontrolerów czy systemu sygnalizacji pożaru,

Wyjątkiem jest kontroler INC, który nie posiada żadnych wejść i służy głównie do rozbudowy systemu o kolejne wzmacniacze i linie głośnikowe, w momencie w którym ilość i typ niezbędnych wejść/wyjść zostały
w systemie już zapewnione poprzez użycie kontrolerów: INC-D, INC-Dante oraz INC-A.

Rys. Widok kontrolera INC (Intelligent Network Controller) – 2 HU.

 

Kontrolery wyposażone są ponadto w procesory DSP sygnałów audio, stałą pamięć Flash EEPROM z pełnym nadzorem do zapisu komunikatów alarmowych, oraz układ zaawansowanego impedancyjnego nadzoru ciągłości linii głośnikowych. Technika nadzoru linii głośnikowych umożliwia ustawienie tolerancji zmian impedancji niezależnie dla każdej linii głośnikowej oraz możliwość ustawienia mechanizmu autoadaptacji impedancji linii głośnikowej, który kompensuje zmiany impedancji wynikających np. z dobowych i sezonowych zmian wynikających np. ze zmian temperatury otoczenia czy starzenia się kabla. Kontrolery współpracują z systemowymi wzmacniaczami mocy klasy D: 4XDPS120 (z regulacją mocy każdego kanału i mocy łącznej 1200W), 4XDPS2000 (z regulacją mocy każdego kanału i mocy łącznej 2000W) oraz wzmacniaczami z wbudowanym zasilaczem do ładowania akumulatorów pracy awaryjnej 4XD125B i 4XD250B, odpowiednio o mocy 4x125W i 4x250W. Cyfrowe wzmacniacze klasy D gwarantują uzyskanie najwyższej efektywności energetycznej systemu osiągającej realną wartość ponad 80%, dzięki czemu system cechuje się niską emisją ciepła, niskim poborem mocy i zmniejszonymi pojemnościami akumulatorów zasilania rezerwowego. Dzięki niezależnej budowie i zasilaniu każdego kanału wzmacniacza, każdy kanał może działać jako kanał roboczy lub rezerwowy. Uszkodzenie pojedynczego kanału wzmacniacza nie wpływa na działanie pozostałych kanałów.

Rys. Widok wzmacniacza 4XDPS1200 / 4XDPS2000 (2HU).

Rys. Widok wzmacniacza 4XD125B (1HU) oraz 4XD250B (2HU) z wbudowanymi zasilaczami.

 

Jednostka UIM udostępnia 2 wejścia i 2 wyjścia audio (złącza: RCA i XLR) oraz 48 wejść/wyjść GPIO, z czego 8 wejść nadzorowanych. Jednostka UIM wykorzystywana może być do podłączenia sygnałów wyzwalających z nadrzędnego systemu sterowania lub systemu sygnalizacji pożarowej, bądź do sterowania innymi systemami poprzez wejścia/wyjścia logiczne GPIO, a także do przyjmowania i przekazywania dalej sygnału audio z i do innych systemów.

Rys. Moduł UIM (Universal Interface Module) – 1 HU.

 

Stacje mikrofonowe DSC plus wyposażone są w 12 swobodnie programowalnych przycisków. Zwiększenie liczby przycisków stacji mikrofonowych realizuje się przez dołączenie w sposób kaskadowy klawiatur DKM plus, z których każda rozszerza stację o kolejne 18 swobodnie programowalnych przycisków. Co bardzo ważne, stacje DCS plus wyposażone są we wbudowany głośnik i umożliwiają realizowanie funkcji interkomu pomiędzy stacjami w systemie. Dodatkowo stacje DCS posiadają 1 wejście i 1 wyjście audio umożliwiając łatwe podłączenie do systemu dodatkowych źródeł dźwięku będących pod bezpośrednią kontrolą operatora stacji mikrofonowej.

Rys. Widok stacji mikrofonowej DCS plus wraz z dodatkową klawiaturą DKM plus.

 

W systemie występuje także stacja mikrofonowa ETCS z dotykowym 7” ekranem, na której można zarządzać nie tylko daną stacją, ale również konfiguracją i parametrami audio w całym systemie DSO bez konieczności podłączania komputera. Stacja mikrofonowa posiada wbudowane wejście USB, za pomocą którego można odtwarzać komunikaty oraz pliki muzyczne  i nimi zarządzać, tworzyć playlisty
i harmonogramy. Stacja posiada wejście i wyjście audio typu jack 3,5 mm, do którego można podłączyć dodatkowe źródło dźwięku lub wysłać dźwięk z systemu DSO do innego systemu. Stacja mikrofonowa ETCS posiada możliwość wyboru i odsłuchiwania muzyki, plików audio czy komunikatów na wbudowanym głośniku przed ich nadaniem do wybranych stref. Dodatkowo dzięki wbudowanemu głośnikowi można będzie tworzyć interkom pomiędzy innymi stacjami mikrofonowymi, przy pomocy którego pracownicy obiektu będą mogli w łatwy sposób porozumiewać się ze sobą. Stacja posiada swój nr IP oraz dwa niezależne wejścia ethernetowe (podstawowe i redundantne) dzięki czemu może zostać podłączona do systemu DSO z dowolnego miejsca obiektu, w którym zapewnione jest wejście do sieci LAN. Dzięki wszystkim tym cechom stacja z dotykowym ekranem daje użytkownikowi pełną i przejrzystą kontrolę nad komunikatami, odtwarzanymi plikami audio, wyborem strefy czy regulacją parametrów audio każdej strefy. Dodatkowym atutem stacji mikrofonowej z dotykowym ekranem jest możliwość wyświetlenia na ekranie ewentualnych usterek systemu, co pozwala na znacznie szybszą diagnostykę przez operatora bądź serwis techniczny. Dzięki wyświetleniu usterek systemu DSO na stacji mikrofonowej, operator stacji będzie mógł samodzielnie odczytać informacje o usterkach i przekazać je zdalnie serwisowi, dzięki czemu operator będzie mógł zostać na bieżąco poinformowany o wadze usterki a reakcja serwisu będzie znacznie skuteczniejsza, bowiem serwis będzie mógł się przygotować na naprawę konkretnej, już znanej usterki. Takie podejście znacznie skraca czas reakcji i naprawy usterki jednocześnie zapewniając użytkownikowi systemu pełną wiedzę o wadze usterki oraz jej zakresie.

Rys. Widok stacji mikrofonowej z dotykowym ekranem Variodyn ETCS.

 

W rozległych obiektach o utrudnionym dostępie do szaf sprzętowych można zastosować wyniesione konsole z mikrofonem dla straży pożarnej zgodne z rozporządzeniem MSWiA i Świadectwem dopuszczenia CNBOP (zgodność z pkt. 11.2 załącznika do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r.). Konsole umieszczone są w obudowie metalowej koloru czerwonego z napisem: „Mikrofon dla straży pożarnej”. Takie podejście ma na celu zminimalizowanie czasu dostępu osoby kierującej ewakuacją do mikrofonów ewakuacyjnych co przyśpieszy ewakuację oraz ułatwi pracę ekipie ratunkowej. Obudowa, mikrofon oraz przyciski konsoli mikrofonowej dla straży pożarnej są wykonane w sposób przemysłowy tzn. w sposób ułatwiający obsługę stacji w strażackich rękawicach ochronnych, bez obawy o uszkodzenie jej elementów. Konsola mikrofonowa dla straży pożarnej występuje również w wersji ze stali nierdzewnej i stopniem ochrony IP54, co pozwala montować ją na zewnątrz pomieszczeń. Podczas zewnętrznego montażu, należy zadbać o montaż maty grzewczej za tylną lub pod dolną ścianką obudowy, pozwalającej na utrzymanie optymalnej temperatury pracy stacji mikrofonowej podczas silnych mrozów (poniżej -5°C).

Rys. Widok konsoli z mikrofonem dla straży pożarnej.

Połączenia systemowe w obrębie szaf CDSO wykonywane są za pomocą systemowych kabli połączeniowych. Wyniesiony mikrofon strażaka może być zrealizowany za pomocą kabli miedzianych do 300 m długości np. HTKSHekw PH90 4x2x0,8. Możliwe jest także zrealizowanie połączenia światłowodowego za pomocą systemowych konwerterów światłowodowych i kabli światłowodowych wielomodowych do 2000 m długości. Centrala systemu DSO może być zlokalizowana w jednej lub wielu szafach rack, a system może mieć strukturę autonomiczną, skupioną i rozproszoną. Do połączenia rozproszonych szaf rack  wykorzystać można systemowe konwertery światłowodowe umożliwiające realizację topologii pierścienia, która zapewnia redundancję połączeń. Połączenia rozproszonych szaf rack wykonać można za pomocą konwerterów
i kabli światłowodowych wielomodowych (do 2000 m) lub jednomodowych (do 30000 m). Co bardzo ważne system Honeywell Variodyn ONE jest wstecznie kompatybilny z poprzednią generacją systemu Honeywell Variodyn D1, co użytkownikom starszych systemów pozwoli na modernizację i rozbudowę swoich systemów bez konieczności związanych z wymianą centrali DSO starego systemu.

GŁOŚNIKI

Honeywell oferuje głośniki zaprojektowane specjalnie do wymogów i specyfikacji szerokiej gamy projektów, zastosowań i przestrzeni.

Doskonałe właściwości akustyczne pozwalają uzyskać wyraźne i zrozumiałe komunikaty głosowe lub wysokiej jakości muzykę.

 • Modele o wysokiej jakości dźwięku dla przekazów muzycznych oraz odmiany do systemów tylko z emisją mowy;
 • Dobrze zaprojektowane, nowoczesny wygląd,
 • Łatwy montaż zapewni redukcję czasu, wysiłku i kosztów instalacji,
 • Wytrzymałe materiały gwarantujące długą żywotność,
 • Modele z ceramicznym zaciskami i bezpiecznikiem termicznym,

Jeśli jesteś zainteresowany rowiązaniem VARIODYN ONE  zapraszamy do kontaktu z naszymi oddziałami lub na stronę https://sklep.e-alpol.com.pl/.